Minpension - Aktuell information gällande MinpensionTjänstepension - Ger dig råd om Tjänstepension

Tjänstepension och avtalspension är samma sak med två olika namn. En del i min pension är tjänstepensionen som kommer av någon av följande anledningar:

  • Det finns ett kollektivavtal på min arbetsplats som reglerar hur mycket och på vilket sätt min arbetsgivare ska avsätta pengar för min framtida pension.
  • Jag har ett individuellt avtal med min arbetsgivare gällande tjänstepensionen.
  • Jag är en egenföretagare och mitt företag avsätter pengar till min tjänstepension.

Delar som ingår i min tjänstepension

I min tjänstepension kan det ingå flera olika delar så som sjukförsäkring, efterlevandeskydd och ålderspension. För vissa typer av tjänstepensioner kan jag själv välja om det ska finns någon sjukförsäkring eller inte och jag kan även bestämma om min pension ska innehålla något efterlevandeskydd.Tjänstepensionens storlek

Storleken på min pensionsdel från tjänstepensionen styrs av flera saker. Dels så påverkas min pension av hur mycket pengar som arbetsgivaren avsätter varje år men även hur mina pensionspengar placeras.

Hur mycket pengar som avsätts styrs dels av min lön men även av vad som är definierat i avtalet mellan arbetsgivare och fack.