Minpension - Aktuell information gällande MinpensionMin Pension

MinPension.net ger mig råd till en bra pension.

Vad är MinPension.net

MinPension.net finns till för att ge mig konkreta och handfasta råd gällande min pension, hur jag ska placera pensionen och vad jag ska tänka på när jag närmar mig pensionering. Dessutom förklarar MinPension.net när det är lämpligt att börja ta ut min avtalspension eller tjänstepension samt hur jag ska förvalta den efter pensionering. Denna webbplats är helt oberoende plats utan vare sig koppling tilp Pensionsmyndigheten eller något bolag som ger säljer pensionsförsäkringar.

Vad är Pensionsmyndigheten.se - Den riktiga pensionsmyndigheten

Den riktiga pensionsmyndigheten, pensionsmyndigheten.se, finns till för att hjälpa mig att få en så bra pension som möjligt genom att informera om och administrera den allmänna pensionen och de tillhörande pensionsförmånerna. Den riktiga pensionsmyndigheten ger mig inga specifika råd om hur jag ska placera min pension eller vilka pensionsförvaltare jag ska använda mig av för att få en så hög pension som möjligt. Länk till den riktiga pensionsmyndigheten hittar jag här.Hur stor blir min pension?

MinPension.net kan lika lite som någon annan tala om hur stor din pension kommer att bli eftersom det beror på väldigt många saker. Här på MinPension.net kan jag däremot få förklarat på ett enkelt sätt hur min pension är uppbyggd och hur jag ska tänka och resonera för att få en så bra pension som möjligt.
Min pension kan byggas upp av fyra delar:

- Min pension skulle vara uppbyggd av fyra delar - och nu var det fem punkter!

- JA, det stämmer men tjänstepension och avtalspension är i stort exakt samma sak.

Inkomstpension - MinPension.net ger dig råd om Inkomstpension

Inkomstpensionen är den delen av min pension som är baserad på min inkomst. Min arbetsgivare betalar in cirka 16% av min inkomst varje år i pensionsavgift för mig vilken bokförs på mitt inkomstpensionskonto. Inkomstpensionskontot ökar därmed för varje år som jag arbetar. Börjar jag arbeta i unga år och arbetar till 70 års ålder blir därför min summa på mitt inkomstpensionskonto mycket större. Dock så finns det ett tak för inkomster på över 7.5 basbelopp per år.

Storleken på min inkomstpension

När storleken på min pension från delen inkomstpension ska beräknas används då beloppet jag har på mitt inkomstpensionskonto samt den förväntade livslängden för mitt födelseår.

Om jag arbetar bara 1 år längre blir din pension från inkomstpensionen väsentligt mycket större. Detta beror på att jag dels tjänat in mer pengar till ditt inkomstpensionskonto cirka 3-4% normalt sätt samt att jag tar ut din inkomstpension under 1 år mindre tid vilket ger ytterligare 6-7%.

Generellt sätt kan man säga att varje extra år ger ytterligare cirka 10% i inkomstpension till min pension. Detta innebär att om jag arbetar 2 år extra blir delen från min inkomstpension cirka 20% större. Ifall jag går i pension 3 år för tidigt än normalt kan delen från min inkomstpension bli 25-30% lägre!

Premiepension - MinPension.net ger dig råd om Premiepension

Premiepensionen är en extra pensionsdel för de som är födda 1938 eller senare och som har fått ihop pensionsrätter.

Min premiepension är en liten del eller stor del av min allmänna pension och kommer av att en del av min lön avsätts varje år och kan förvaltas individuellt. Om premiepensionen blir en liten eller stor del av min pension beror mycket på om förvaltningen av min premiepension har lyckats bra. Maximala gränsen för avsättningen till min premiepension är 2.5% av 7.5 basbelopp årligen.

Min Premiepension är en typ av fondförsäkring som innebär att avkastningen på min premiepensionsdel kan variera pensionsbeloppet beroende avkastningen i de fonder eller räntebärande papper som jag valt att investera i. Om jag väljer ett inte aktivt välja eller förvalta min Premiepension så är det 7:e AP-fonden som ansvarar för att förvalta min pension på ett försiktigt sätt.

Tjänstepension - MinPension.net ger dig råd om Tjänstepension

Tjänstepension och avtalspension är samma sak med två olika namn. En del i min pension är tjänstepensionen som kommer av någon av följande anledningar:

  • Det finns ett kollektivavtal på min arbetsplats som reglerar hur mycket och på vilket sätt min arbetsgivare ska avsätta pengar för min framtida pension.
  • Jag har ett individuellt avtal med min arbetsgivare gällande tjänstepensionen.
  • Jag är en egenföretagare och mitt företag avsätter pengar till min tjänstepension.

Delar som ingår i min tjänstepension

I min tjänstepension kan det ingå flera olika delar så som sjukförsäkring, efterlevandeskydd och ålderspension. För vissa typer av tjänstepensioner kan jag själv välja om det ska finns någon sjukförsäkring eller inte och jag kan även bestämma om min pension ska innehålla något efterlevandeskydd.

Tjänstepensionens storlek

Storleken på min pensionsdel från tjänstepensionen styrs av flera saker. Dels så påverkas min pension av hur mycket pengar som arbetsgivaren avsätter varje år men även hur mina pensionspengar placeras.

Hur mycket pengar som avsätts styrs dels av min lön men även av vad som är definierat i avtalet mellan arbetsgivare och fack.

Avtalspension - MinPension.net ger dig råd om Avtalspension

Min avtalspension kommer troligtvis av att facket och arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal som reglerar hur min avtalspension som placeras och hos mycket pengar som ska avsättas till avtalspensionen. Avtalspension är samma sak som tjänstepension som jag kan läsa om här.

Privatpension - MinPension.net ger dig råd om Privatpension

Min privata del av pensionen ansvarar jag helt och hållet själv för. Jag kan spara till min framtida pension nu om jag vill men behöver inte eftersom det är frivilligt.

Om jag har ett privat pensionssparande på en bank eller i ett försäkringsbolag under hela arbetstiden kan detta pensionssparande ge ett rejält tillskott till min framtida pension under de första pensionsåren. Alla större banker och försäkringsbolag vill gärna ta hand om mitt pensionssparande eftersom banken kommer tjäna stora pengar på sina avgifter vilket i sin tur leder till att jag får mindre i min pension.

Höja min pension

Det finns fler sätt för att jag ska få ut så mycket som möjligt från min framtida pension från mitt privata pensionssparande.

  • Använd aktiefonder och räntebärande fonder med låga årliga avgifter. En skillnad på 1%-enhet i avgift ger mycket stor skillnad i avkastning efter 40 år. Fonder med höga avgifter ger inte bättre avkastning på lång sikt.
  • Växla mellan aktiefonder och räntefonder. När aktiemarknaden varit dålig i 5 år ska jag välja aktiefonder och när aktiemarknaden varit bra i 5 år ska jag välja räntefonder.

Tilläggspensionminpension.net ger dig råd gällande tilläggspension

Här på minpension.net får jag inte bara information om pension och pensionsregler utan också handfasta råd hur jag som är pensionär ska tänka och agera men också alla de som arbetar och kommer bli pensionärer.

Tilläggspension kallas den del av pensionen som ersatte den tidigare ATP:n (allmän tilläggspension) och Folkpensionen. Tilläggspensionen är inkomstbaserad och byggs upp av två delar som motsvarar de ATN och Folkpension. Genom att räkna om tilläggspensionen varje kalenderår ska den följa den normala löneutvecklingen i samhället.

Tilläggspension för dig som är född 1896-1937

Tilläggspension motsvarande tidigare ATP

Tilläggspension motsvarar ATP som baseras på pensionspoängen som sparats under den yrkesverksamma delen av karriären. Ett medelvärde för tilläggspensionen räknas fram som baseras på det 15 yrkesåren som erhåll mest pensionspoäng.

För att kunna få maximal tilläggspension krävs att man samlat pensionspoäng i minst 30 år. För de som inte haft möjlighet att arbeta i 30 år eller mer så kommer tilläggspensionen att minskas med 1/30 för åren upp till 30 år. Undantag finns för de som är födda före 1924 som kan ändå få full tilläggspension i fall de ansöker om detta och uppfyller villkoren.

Tilläggspension motsvarande tidigare folkpension

Den först delen styrs av ett belopp som motsvarar den gamla folkpensionen. Denna del är dock också beroende av hur många år av pensionspoäng jag har. Det kan vara lite klurigt att räkna fram tilläggspensionen och därför det lättast att besöka Pensionsmyndighetens hemsida där det finns information om hur uträkning går till

Här finns förklaring till hur tilläggspensionen beräknas Extern länk.

Tilläggspension för dig som är född mellan 1938-1953

Personer födda mellan 1938 och 1953 kommer att få en del av sin ålderspension som tilläggspension. Är man född tidigt i denna period kommer andelen som är tilläggspension att vara större. Är jag t ex född 1938 kommer 16/20 av pensionen att vara tilläggspension och bara 4/20 att vara inkomst- och premiepension. Är jag istället för 1953 kommer bara 1/20 var tilläggspension. 20/20 att då räknas in som underlag till den vanliga inkomst- och premiepensionen. Inga pensionspoäng beräknas alltså längre. För att räkna ut tilläggspensionen sen används de gamla reglerna från ATP-systemet med din pensionspoäng som fundament. Detta betyder att genomsnittet på de 15 bästa åren då jag fått in pensionspoäng används för att räkna ut tilläggspensionen. Har man mindre än 15 år med pensionspoäng räknas snittet ut på de åren som finns. Garantiregeln När man bytte pensionssystem la man in en garantiregel för dem som är födda mellan 1938-1953. Denna regel gör det klart att personer i denna åldersgrupp har rätt att få ut lika mycket i inkomstgrundad ålderspension som motsvarar det som hade tjänats in i ATP-systemet t o m 1994.

Tilläggspension motsvarande tidigare ATP

Tilläggspensionen