Minpension - Aktuell information gällande MinpensionPrivatpension - Ger dig råd om Privatpension

Min privata del av pensionen ansvarar jag helt och hållet själv för. Jag kan spara till min framtida pension nu om jag vill men behöver inte eftersom det är frivilligt.

Om jag har ett privat pensionssparande på en bank eller i ett försäkringsbolag under hela arbetstiden kan detta pensionssparande ge ett rejält tillskott till min framtida pension under de första pensionsåren. Alla större banker och försäkringsbolag vill gärna ta hand om mitt pensionssparande eftersom banken kommer tjäna stora pengar på sina avgifter vilket i sin tur leder till att jag får mindre i min pension.Höja min pension

Det finns fler sätt för att jag ska få ut så mycket som möjligt från min framtida pension från mitt privata pensionssparande.

  • Använd aktiefonder och räntebärande fonder med låga årliga avgifter. En skillnad på 1%-enhet i avgift ger mycket stor skillnad i avkastning efter 40 år. Fonder med höga avgifter ger inte bättre avkastning på lång sikt.
  • Växla mellan aktiefonder och räntefonder. När aktiemarknaden varit dålig i 5 år ska jag välja aktiefonder och när aktiemarknaden varit bra i 5 år ska jag välja räntefonder.